Console üzerinde önceki yazımızda algoritma geliştirmek için kullanabileceğinizi belirtmiştik. Algoritma, bir işlemi belirli düzene göre sıralayarak yapılmasıdır. Kod yazarken de kod sırası önemlidir. Bu yüzden program yazmadan önce ilk olarak programınızın algoritmasını yazmalısınız ve öyle kodlama başlamanızı  tavsiye ederiz. Küçük bir dört işlem programı ile algoritma açısından örneklendirme ile sizlere gösterelim.

string sayi1, sayi2;
int topla, cikar, carp, bol;
Console.Write("Birinci sayıyı girin:" );
sayi1=Console.ReadLine();
Console.Write("İkinci sayıyı girin:");
sayi2=Console.ReadLine();
topla=Convert.ToInt16(sayi1) + Convert.ToInt16(sayi2);
cikar=Convert.ToInt16(sayi1) - Convert.ToInt16(sayi2);
carp=Convert.ToInt16(sayi1) * Convert.ToInt16(sayi2);
bol=Convert.ToInt16(sayi1) / Convert.ToInt16(sayi2);
Console.WriteLine("-----Sonuc-----");
Console.WriteLine("İki Sayının Toplamı :" + topla);
Console.WriteLine("İki Sayının Farkı:" - cikar);
Console.WriteLine("İki Sayının Çarpımı:" * carp);
Console.WriteLine("İki Sayının Bölümü:" / bol);
Console.ReadKey();

Görmüş olduğunuz kod satırlarını birlikte inceleyelim.
Console.WriteLine yerine Console.Write yazdık. Bunun sebebi ise WriteLine kodu yazarsak yapılan işlemden sonra alt satıra geçer, biz alt satıra geçmesini istemedik yanına manuel yazı girmemiz için Write yazdık ve aynı satırda bekledik.
Yan tarafına yazı girmemiz için ise ReadLine komutunu kullandık.
Daha sonra string olarak tanımladığımız sayi1 ve sayi2 değişkenlerini convert komutu ile integer tipine çevirdik ve istenilen işlemleri gerçekleştirdik.
WriteLine komutu ile birlikte tüm sonucları alt alta gösterdik.
En son ReadKey komutu ile biz herhangi bir tuşa basana kadar programın açık kalması komutunu verdik, çünkü yaptığımız işlemlerin sonucunu görmek istedik.

Görmüş olduğunuz gibi algoritma düzeni ile basit bir program yazdık.

  • İlk olarak değişkenleri belirledik,
  • Değişkenlere veri girişi sağladık,
  • Girilen verilerin işlemlerini gerçekleştirdik,
  • Sonucu ekranda gösterdik.

Bizi Facebook ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın.