Having kullanımı where komutu ile çok benzerdir. Fakat Aggregate fonksiyonları ile where komutunu kullanamadığımız için having komutunu kullanmamız gerekiyor.  Daha iyi anlatmak açısından her zaman yaptığımız gibi örnekler ile konumuzu anlatalım.

İlk olarak;

select
*
from Tablo_adi

Komutu ile tablomuzun tüm sütunlarını ve verilerini çağıralım.

Daha sonra having komutunu kullanmak için aşağıdaki kodları yazalım.

select Ad , AVG(Ucret)
from Tablo_adi
Group By Ad
HAVING AVG(Ucret)>2000

Yazmış olduğumuz kod satırı, bize Ad kolonunundaki verileri ve Ücret ortalaması 2000 ‘in üzerinde olan ücretleri getirecek.

Burada AVG komutunu kullandığımız için where komutunu kullanamadık bu yüzden group by kullanmak zorunda kaldık. Bir karşılaştırma yapacağımız için de having komutu ile  karşılaştırmamızı sağlamış olduk.

Bizi Facebook ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın.