Bir program yazılırken, back end dediğimiz kısımda binlerce kod satırı görebiliriz. Bu kodları yazarken de değişkenler kullanırız. Bu zamana kadar kullandığınız değişkenler bir elin parmağını geçmeyecek sayıda olabilir. Fakat büyük projelerde birden çok değişken kullanırız.
Diziler de aynı türde olan birden fazla değeri tutmamıza yarıyor. Birbiri ile bağlantılı olan değişkenleri arka arkaya ve aynı tipten tanımlamak istediğimizde dizileri kullanırız. Peki dizi nasıl oluşturulur ve kullanım yapısı nasıldır aşağıdaki örnekler ile açıklayalım.

int[] sayi = new int[3];

  • Görmüş olduğunuz kod satırında sayi adında bir değişken tanımladık ve bu değişkenimiz 3 adet değer alacağını belirttik.

sayi[0] = 1;
sayi[1] = 2;
sayi[2] = 3;

  • Önemli bir not olarak belirtmek gerekir ki, dizilerin birinci indeksi sıfırdır. Yani bir değişken tanımlarken 0. indeksi 1. değer anlamına geliyor. Üst taraftaki kod satırında 0. değer yani 1. değere  1 atadık. Böyle yaparak 3 değer alabilen dizimize 3 farklı değer atadık.

for (int i = 0; i <sayi.Length; i++)
{
listBox1.Items.Add(sayi[i]);
}

  • Daha sonra listbox üzerinde sayi dizimizin uzunluğu(3 defa) kadar dönecek şekilde bir for döngüsü kullandık ve sayi dizimizin içerisindeki değerleri listbox üzerinde gösterdik.

Bu yapmış olduğumuz örnekte int tipindeki değerleri gösterdik. Bir de string tipinde bir örnek yapalım.,

string[] isimler = { "Barış", "Özgün", "Ulaş" };

  • Üst kod satırında yapmış olduğum yeni dizi tanımıdır. Böyle de değer atayabilirsiniz, aynı zamanda üst kısımda int için belirlenen değer belirleme ile de değer atayabilirsiniz. String örneği ile bir başka dizi tanımlamasını göstermek istedim.
  • Bir önceki örnek gibi yine üç değeri olan bir isimler dizisi oluşturdum ve bunlara değer atadım.
  • Daha sonra yine for döngüsü ile listbox üzerinde gösterdim.

for (int i = 0; i < isimler.Length; i++)
{
listBox1.Items.Add(isimler[i]);
}

Yapmış olduğumuz örneklerde for döngüsü ile kullandık fakat başka türlü de dizi değerlerini çağırabiliriz.

listBox1.Items.Add(isimler[1]);

  • Üstteki kod satırı ile birlikte isimler dizisindeki indeksi 2 olan değeri çağırdık. Dizilerde indeks değeri sıfırdan başladığı için 1 dedik ve bize ikinci değer geldi. Yani sonuç olarak “Özgün” ü gördük.

Bizi Facebook ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın.