Yaptığımız programlarda girdiğimiz bilgilerin bir yere kaydedilmesini isteyebiliriz. Veritabanı bağlantısı olmazsa  programı kapatıp açtığımızda önceki girilen bilgiler silinecektir. Bu yüzden veritabanı bağlantısı gerekiyor.

Veritabanı bağlantısı iki şekilde yapılabilir

 • Access Veritabanı Bağlantısı
 • SQL Server veritabanı bağlantısı

Bu konumuzda SQL Server veritabanı bağlantısı nasıl yapılır anlatacağız. Access ile veritabanı bağlantısı nasıl yapılır öğrenmek için buraya tıklayın.

SQL Server veritabanı bağlantısı için yapılacak adımlar;

 • Öncelikle SQL Server Management Studio ‘dan database ve tablomuzu oluşturuyoruz. İçerisine kolonlarımızı ekliyoruz.
 • Programımızda kayıt yapacağımız üç veri var.
 • Program tasarımı:

SQL Server veritabanı bağlantısı

 • Ve artık işin kod kısmına geçiyoruz.
 • Veritabanı parametrelerini kullanacağımız için kod sayfamızın en üstüne

using System.Data.SqlClient;

 • eklemeyi unutmuyoruz.
 • Tüm events olaylarında kullanabilmek için public partical class  kısmına kullanacağımız parametrelerin tanımlamalarını yapıyoruz.

SqlConnection con;
SqlDataAdapter da;
DataSet ds;
SqlCommand cmd;
void griddoldur()
{
con = new SqlConnection(“server=.; Initial Catalog=okul;Integrated Security=SSPI”);
da = new SqlDataAdapter(“Select *From ogrenci”, con);
ds = new DataSet();
con.Open();
da.Fill(ds, “ogrenci”);
dataGridView1.DataSource = ds.Tables[“ogrenci”];
con.Close();
}

 • Veritabanına kaydetme işlemini uygulama kodlarımızı giriyoruz.

private void kaydetbutton_Click(object sender, EventArgs e){
cmd = new SqlCommand();
con.Open();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “insert into ogrenci(ad,soyad,tcno) values (” + textBox1.Text + “,’” + textBox2.Text + “‘,’” + textBox3.Text + “‘)”;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
griddoldur();
}

 • Public partical  class’da açmış olduğumuz griddoldur parametresini  form’un load’ında  çağırıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi programımızı çalıştırdığımızda datagridview nesnesi içerisinde kayıtları görebilmemizi sağlıyor.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
griddoldur();
}

 • Veritabanı üzerine kaydedilen verileri güncellememiz için ayrı bir butona kodlarımızı giriyoruz.

private void guncellebutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
con.Open();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “update ogrenci set ad=’” + textBox1.Text + “‘,soyad=’” + textBox2.Text + “‘ where tcno=” + textBox3.Text + “”;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
griddoldur();
}

Not: Her yaptığım işlemden sonra griddoldur() ‘u tekrar çağırıyorum ki, veritabanında yaptığım güncellemeler formumda gözükebilsin.

 • Veritabanı üzerine kaydedilen verilerden tcno’suna göre silmek istediğimiz verileri silme kodlarımızı giriyoruz.

private void silbutton_Click(object sender, EventArgs e)
{
cmd = new SqlCommand();
con.Open();
cmd.Connection = con;
cmd.CommandText = “delete from ogrenci where tcno=” + textBox3.Text + “”;
cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
griddoldur();
}

 • Göstermiş olduğumuz kodlara göre veritabanına kaydetme, güncelleme, silme ve arama butonlarımızı başarıyla eklemiş bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmaları onaylamak için form üzerinde datagridview ile kontrolünü yaptık.

Yaptığınız yorumlar bizim için çok değerli. Ufak da olsa işinize yaradıysa lütfen yorum yapmayı unutmayın 🙂