Group By

Bu ifade isminden de anlaşılacağı gibi gruplama yapar. Yazdığınız sorgu sonucunda elde ettiğiniz verileri gruplamanızı sağlar. Kullandığımız tablonun tüm kolon ve verilerini aşağıdaki resimde görebiliyoruz.

Daha sonra Group By kullanımı için örnek sorgumuz ile devam ediyoruz.

Select
Baslik as 'Başlık ismi'
from
Icerik
Group by Baslik

Yazmış olduğumuz kod ile birlikte Icerik tablosundaki Baslık kolonunu Baslık grubu altında kolon ismi Başlık ismi olarak topladık.

Aggregate fonksiyonlarının döndürdüğü değeri de bir grup içinde toplamak istiyorsak Group by ‘ı kullanabiliriz. Aggregate fonksiyonu  sorgusunda dönen sonuca göre sorguyu getirmek istiyorsak group by kullanmak zorundayız.  Aggregate fonksiyonu dışında ekstra bir kolon getirmek istiyorsak gruplama yapmamız gerekir, aksi halde hata alırız. Aggregate fonksiyonları konusuna da buradan ulaşabilirsiniz.

 

Order By

Bu ifade yazmış olduğumuz sorgunun sonucunu belirlediğimiz sıralamaya göre getirmemizi sağlar.

Eğer order by sonrasında herhangi bir komut yazmazsak kendiliğinden artan bir şekilde sıralama yapar ve sonucu görürüz. Azalan bir şekilde sıralamayı göstermek için DESC komutunu kullanmamız gerekiyor. Birlikte örnekler ile pekiştirelim.

Select
*
from
Icerik
ORDER BY Baslik

Komutumuzda, içerik tablosunun tüm verilerini Baslığa göre sıralamamızı istedik. Alfabetik sıralamaya göre sıralandığını görüyoruz. Bir de ID ‘ye göre sıralayalım.

Select
*
from
Icerik
ORDER BY ID

Herhangi bir sıralama komutu kullanmadan kendisi artan bir şekilde ID ‘ye göre sıraladı.

Select
*
from
Icerik
ORDER BY ID DESC

Görmüş olduğunuz gibi Icerik tablosunun tüm kolonlarını ID’ye göre sıraladık ve ardından DESC komutu ile ID’ye göre dediğimiz için büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir sonuç aldık.

Bizi Facebook ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın.