Sql Veri Tipi kapak fotoğrafı

Sql veritabanı üzerinde oluşturulan değişkenlerin veri tipleri vardır. Bu veri tipleri sayılar, metinler, tarihler vb. tipte olmaktadır. Bu yazımızda sizlere bu değişkenlerin tiplerini anlatacağız.

Char : Sabit uzunluğa sahiptir. Örnek ile açıklamak gerekirse isim char(10) dediğimizde isim değişkeninin değeri sabittir, yani 10 karakterdir. Ben isim değişkenine Barış dediğim zaman 5 karakter girmiş oluyorum ama ilk başta 10 karakterli tanımladığımız için o değişkeni 10 karakter olarak kabul eder. Aynı şekilde 10 karakterden fazla girmemi de kabul etmez.

Varchar : Char’dan farkı boyutunun otomatik küçülebilir olmasıdır. isim varchar(10) dediğimizde ben değişkene Barış dediğim zaman değişkenimin değeri 5 karaktere düşer. Boşa yer kaplamaz. Ama 11 karakter kabul etmez.

Nvarchar : Hem ASCII karakter setini, hem de Unicode karakter setini kullanır. Örnek : ( >£#$½{[]}\| ),

Nchar : Char ile aynıdır. Tek farkı nchar Unicode içerir.

Datetime : YYYY-MM-DD olarak sıralanır. Aralığı ise 1753-01-01 ile 9999-12-31 ‘dir.

Smalldatetime : YYYY-MM-DD olarak sıralanır. Aralığı ise 1900-01-01 ile 2079-06-06 ‘dır.

Money : -922 milyar ile 922 milyar arasındaki değerleri tutar. Parasal değerler için kullanılır.

Binary : Sabit uzunluktaki verileri saklamak için kullanılır. Maksimum 8000 byte boyutundadır.

Tinyint : 1 byte boyutunda 0 ile 255 arası tamsayı değerlerini alır.

Smallint : 2 byte boyutunda -32768 ile 32767 arası tamsayı değerlerini alır.

Int : 4 byte boyutunda -2 milyar ile 2 milyar arasındaki tamsayı değerlerini alır.

Float : Boyutu aldığı parametreye göre değişen ondalıklı sayılar için kullanılır.

Decimal : Ondalıklı ve tamsayı türlerinde sayılar için kullanılır.